IZAERA ETA FUNTZIOAK

EBO (Euskal Batzorde Ornitologikoa) izaera zientifiko eta teknikoa duen erakundea independentea da, beste erakunde, elkarte edo administraziorekin menpekotasunik ez duena.

Euskal Batzorde Ornitologikoa (EBO/COE), izaera anitzeko erakunde bat da, transbertsala eta txorizalea den edonori irekia. Bere asmoen artean dago EAEko ornitologiarentzat interes orokorreko diren funtzioak betetzea eta ezelango beste erakundeek hartzen ez dutena edo hartu ezin dutena.

EBOk ez ditu bere gain hartuko dagoeneko beste erakunde edo elkarte batzuek egiten dituzten lanak, besteak beste, ingurumenaren gaineko eragina aztertzen dituzten lan eta kudeaketa-lanak, zentsoa eta jarraipen-programak, edota ikerketa proiektuak. EBOren lan nagusiak ondorengoak izango dira:

Zerrenda patroia

EAEko hegaztien zerrenda ofiziala zehaztea

Ezohiko behaketen batzordea

EAEn izan diren ezohiko behaketen homologazioa egitea

Ornitologia kongresua

Euskadiko Kongresu Ornitologikoaren antolaketa

HARREMANETARAKO